duminică, 24 februarie 2008

Saptamana 2

25 febr-2 martie ‘08 Politici comunitare : Politica de vecinatate
- Egmond-Gabriel Dulman & Co.
Bibliografie recomandata:
1. Helen Wallace, Willian Wallace, Procesul politic in Uniunea Europeana, Editura Arc, Bucuresti, 2004
2. POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE
3. Politica europeană de vecinătate
4. An alternative to E.U. integration: European Neighbourhood Policy - Corina Barbaros
5. http://www.europa.eu/
6. http://www.ier.ro/

marți, 19 februarie 2008

Tematica seminar

INTERVALUL TEMPORAL si TEMATICA

Săptămâna 1:
18- 24 febr ‘08 Seminar introductiv - Prezentarea tematicii, consideraţii generale asupra modalităţilor de abordare a planificării, forme de evaluare.

Săptămâna 2:
25 febr-2 martie ‘08 Politici comunitare : Politica de vecinatate - Conceptul de politica de vecinatate : Scopuri şi principii, Valori şi interese , Evoluţia, Conţinutul PEV, Planurile de Acţiuni.

Săptămâna 3:
3-9 martie ‘08 Politici comunitare: Politica de dezvoltare regionala - Momente cheie, Baza legală,- Instrumentele de solidaritate : Fonduri europene, Aspecte problematice, tendinţe şi provocări

Săptămâna 4:
10-16 martie ‘08 Politici comunitare: Politica agricola - Momente cheie, Pilonul I si II, Finantare


Săptămâna 5:
17-23 martie ‘08 Aprofundare cunostiinte dobandite 1 - Teste grila , Discutii, Dezbateri cu privire la cele tri tipuri de politici comunitare studiate


Săptămâna 6:
24-30 martie ‘08 Aprofundare cunostiinte dobandite 2 - Studii de caz : România şi politica europeană de vecinătate ; Politica de dezvoltare regională în România 'Politica Agricola in Romania


Săptămâna 7:
31martie-6aprilie ‘08 Politici comunitare: Politica sociala - Concept, Momente cheie, Baza legala, Agenda : Prioritati, Directii, Strategii


Săptămâna 8:
7-13 aprilie ‘08 Politici comunitare: Politica economica si monetara - Aquis-ul comunitar: Temeiul juridic, principii, institutii, avantaje; Politica economica, monetara, fiscala


Săptămâna 9:
14-20 aprilie ‘08 Politici comunitare: Politica de concurente - Momente cheie, reglementari, Politica anti-monopol, Controlul intervenţiilor publice, Reforma


Săptămâna 10:
21-27 aprilie ‘08 Aprofundare cunostiinte dobandite 1 - Teste grila , Discutii, Dezbateri cu privire la ultimele trei tipuri de politici europene comunitare studiate


Săptămâna 11:
28 aprilie- 4 mai ‘08 Aprofundare cunostiinte dobandite 2 - Studii de caz: Politica socială în România, Politica in domeniul concurentei in Romania, România în procesul de adoptare a acquis-ului în domeniul Uniunii Economice si Monetare


Săptămâna 12:
4 -11 mai 2008 Seminar final de evaluare. Discuţii finale. Recapitulare - Discuţii finale asupa tematicii abordate; recapitularea conceptelor şi a problematicilor generale avute în vedere pe parcursul seminariilor.

Structura semestrului

Aniii III,IV – terminali/zi

18 februarie – 11 mai
12 săptămâni activitate didactică - Zilele de Paşti vor fi libere. Orele didactice din ziua a treia se vor recupera. Facultăţile vor transmite la Rectorat modul de recuperare a orelor la începutul semestrului II. Orarul recuperărilor va fi adus la cunoştinţa studenţilor.
12 mai – 25 mai
2 săptămâni sesiune de examene
26 mai – 15 iunie
3 săptămâni definitivarea lucrării de diplomă;
In aceasta perioada se poate susţine o sesiune de restanţe (7 zile), reexaminări pentru completarea punctajului, reexaminări pentru mărirea notei.
Inscrierile pentru examenul de licenţa/absolvire/diplomă se vor efectua în ultima săptămână din acest interval.
16 iunie – 22 iunie
Susţinerea examenului de absolvire/licenţă/diplomă